Změny u daně z nemovitých věcí v roce 2024: Koho se dotknou?

Nový rok přinese celou řadu daňových změn a novinek. Týkat se budou mimo jiné daně z nemovitých věcí. Kteří poplatníci by měli zpozornět? 

Od 1. ledna 2024 dojde v oblasti daně z nemovitých věcí ke zvýšení sazeb daně pro všechny nemovité věci v průměru na 1,8násobek. Změna je součástí konsolidačního balíčku. Stejně tak ale spousta dalších změn. 

Finanční správa uvádí příklad

Pokud dnes vlastník bytu na pražském Žižkově o rozloze 70 m platil ročně 1 720 Kč, od příštího roku zaplatí přibližně 3 010 Kč. Za stejně velký byt v Plzni majitel od příštího roku zaplatí 1 355 Kč oproti letošním 774 Kč a v Brně 1 047 Kč oproti letošním 598 Kč. 

Změny u daně z nemovitých věcí

Změny od 1. ledna 2024 doznají i místní koeficienty, kterými obce mohou ovlivnit výši výsledné daně prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Obce mohou nově stanovit místní koeficient pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady či ovocné sady) v rozmezí 0,5 až 1,5 a pro ostatní nemovité věci v rozmezí 0,5 až 5,0. Nižším koeficientem než 1 tedy obce mohou výslednou daň i snížit. 

Pokud jde o změny sazeb či místních koeficientů obcí, finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou na konci dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi. Stejně tak při stanovení daně zohledníme řadu dalších změn, které novela přinesla. Přesto zhruba 100 tisíc poplatníků bude muset podat do konce ledna daňové přiznání. Zpozornět by měli zejména majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí, a nikoliv podle skutečného účelu používání,“ upozorňuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová

Konsolidační balíček zavádí také inflační koeficient, který vychází z růstu cenové hladiny a má každoročně zamezit reálnému snižování daně v čase. Nově také není povinnost daň hradit, pokud částka u jednoho finančního úřadu činí méně než 50 Kč. Doposud byla hranice stanovena na 30 Kč.

Finanční správa nabízí přehlednou grafiku změn

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/aktuality/zmeny-u-dane-z-nemovitych-veci-v-roce-2024-koho-se-dotknou/

Domluvte si se mnou schůzku. Kontakt