Ing. Jana Machová

SOUDNÍ ZNALEC PRO OBOR EKONOMIKA, ODVĚTVÍ CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ, SE SÍDLEM V OSTRAVĚ.

 

Jsem soudním znalcem a zabývám se oceňováním nemovitostí.

Vyhotovuji znalecké posudky pro soudy, státní orgány, právnické i fyzické osoby a pro občany.

Provádím ocenění rodinných domů, chat, chalup, rekreačních domků, bytů, nebytových prostor, garáží, budov, hal, pozemků a věcných břemen.

Jsem také zařazena v seznamu spolupracujících odhadců nemovitostí pro segmenty v rámci skupiny ČSOB (odhady pro klienty ČSOB, Českomoravské stavební spořitelny a Hypoteční banky).

Oceňování provádím pro dědická řízení, převody nemovitostí, exekuce, insolvenční řízení, vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo SJM.

Zpracovávám znalecké posudky a odborná vyjádření pro čerpání financí z dotačních programů.

Jako další služby provádím zpracování smluv – kupní, darovací, směnné, zřízení věcných břemen – včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Dále provádím zápisy staveb do katastru nemovitostí, dodatečná dědická řízení apod.

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Ing. Jana Machová

Alšova 522/13
708 00 Ostrava – Poruba

Č.ú.: 27-2489420287/0100 (KB)

IČ: 69615632
DIČ: CZ6762010640

Domluvte si se mnou schůzku. Kontakt