Další služby

  • kupní smlouvy
  • darovací smlouvy
  • smlouvy o zřízení věcných břemen
  • zrušení podílového spoluvlastnictví a SJM
  • návrhy na vklad do katastru nemovitostí
  • zápisy staveb do katastru nemovitostí
  • dodatečná dědická řízení
  • vymezení bytových a nebytových jednotek
  • geometrické plány
Domluvte si se mnou schůzku. Kontakt