Vyhotovení znaleckých posudků

 • pro soudy
 • pro státní orgány
 • pro právnické i fyzické osoby
 • pro občany
 • pro čerpání financí z dotačních programů

Účel ocenění

 • dědická řízení
 • převody nemovitostí
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů
 • stanovení ceny nemovitostí pro účely ocenění podniku

Stanovení cen podle účelu ocenění

 • cena podle cenového předpisu
 • cena tržní (obvyklá)

Předmět ocenění

 • rodinné domy
 • chaty, chalupy, rekreační domky
 • byty a nebytové prostory
 • garáže
 • budovy, haly
 • pozemky
 • věcná břemena
Domluvte si se mnou schůzku. Kontakt