Změny u daně z nemovitých věcí v roce 2024: Koho se dotknou?

Nový rok přinese celou řadu daňových změn a novinek. Týkat se budou mimo jiné daně z nemovitých věcí. Kteří poplatníci by měli zpozornět?  Od 1. ledna 2024 dojde v oblasti daně z nemovitých věcí ke pokračovat ve čtení...

Jaká jsou rizika, při pronájmu nebytových prostor k účelu bydlení?

Od účinnosti současného občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), došlo oproti koncepci pojmu „byt“, jak ji známe z dřívější právní úpravy obsažené v zákoně pokračovat ve čtení...

Náhrada nemajetkové újmy způsobené černou stavbou

Černá stavba porušuje nejen stavebněprávní předpisy, ale často zasahuje i do práv souseda. Stavebník ji ostatně realizuje „načerno“ v očekávání, že by pro ni mimo jiné z těchto důvodů nezískal pokračovat ve čtení...

Jak probíhá řízení o pozůstalosti (dědické řízení)

Život člověka končí smrtí, ale jeho majetková a jiná práva přechází na jiné osoby. K jejich vypořádání slouží řízení o pozůstalosti. Zjistěte, jak to probíhá a jaké máte práva a pokračovat ve čtení...

Jaké povinnosti máte jako vlastník bytové jednotky vůči správci domu?

Vlastnictví jednotky neznamená jen neomezené právní panství nad ní, nese s sebou totiž i povinnosti vůči ostatním vlastníkům. Víte, jaká oprávnění má osoba odpovědná za správu domu, nejčastěji společenství vlastníků pokračovat ve čtení...

Nejčastější otázky při převodu nemovitosti

Jak na rezervační smlouvu a poplatky?  Ve fázi rezervování nemovité věci se často ptáte na vrácení rezervačního poplatku. Předně je nezbytné si v kontextu rezervační smlouvy ověřit, jaká je podstata pokračovat ve čtení...

Jakým způsobem je možné vyloučit někoho z dědictví?

V dědickém řízení jsou dvě varianty kdy se dědí ze zákona nebo ze závěti. Pokud nedojde k vydědění mají vždy nárok dědické skupiny dle zákona tzn. děti a manžel/manželka. Teprve pokračovat ve čtení...

Nový znalecký zákon – co se povedlo a co méně?

Novým zákonem o znalcích se zrušuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve zně­ní pozdějších předpisů, který byl čtyřikrát novelizován, jeho prováděcí vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (taktéž pokračovat ve čtení...

Sníží se cena bytů po karanténě?

S vyhlášením plošné karantény se obchod s byty takřka zastavil. To by mohlo mít vliv na jejich prodejní cenu, i přesto, že ČNB snížila úrokové sazby a ty tak pravděpodobně neporostou ani pokračovat ve čtení...

Nové danění nemovitostí po korona-krizi

Součástí daňového balíčku pro rok 2021 je změna, která má zkrotit před koronavirovou krizí rostoucí ceny nemovitostí. Konkrétně ztížit pozici „spekulantům“, kteří byty a domy kupují „jen“ na investici. Pokud pokračovat ve čtení...

Koupi nemovitosti komplikují skryté vady

Zájemců o koupi nemovitosti je v současné době mnohem více než lidí, kteří je nabízejí k prodeji. Tato situace pak často vede k tomu, že kupující podlehne dojmu, že se musí rozhodnout okamžitě, aniž pokračovat ve čtení...

Podmínky pro vstup pronajímatele do nemovitosti

Za jakých podmínek může majitel vstupovat do pronajaté nemovitosti? Jsou tyto podmínky stanovené zákonem, nebo záleží na konkrétní domluvě pronajímatele a nájemce? Majitelé často žijí v domněnce, že je rozhodnutí, kdy a na jak dlouho svou pokračovat ve čtení...

Ceny bytů a domů podle regionu a velikosti obce

Již z historie pozorujeme, že při formování moderní demokracie patřio vlastnictví nemovitosti mezi podmínky volebního práva. Dnes zažíváme jinou situaci. Volební právo máme všeobecné, ale ceny bytů a domů stále pokračovat ve čtení...

Poruba – nejžádanější lokalita na Ostravsku

Poruba je aktuálně nejžádanější lokalita na Ostravsku. Často se stává, že realitní makléři mají při prodeji hned několik zájemců najednou. Díky této poptávce je i vývoj cen roustoucí. Mezi nejžádanější pokračovat ve čtení...

Víte, na co si dát pozor při převodu nemovitostí?

Převody nemovitostí jsou, jak je vidět, ve srovnání s převody vlastnického práva k běžným movitým věcem mnohem složitější a mohou skrývat i mnohá na první pohled zdánlivě skrytá nebezpečí. Přesto pokračovat ve čtení...

Zrušené daně dědická a darovací

Již od roku 2014 neexistují v našem právním řádu daň dědická a daň darovací. Neznamená to však, že od této doby vše, co dříve pod režim těchto daní spadalo, není pokračovat ve čtení...

Novela zákona o dani z nabytí nemovitosti

Dne 5.8.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 254/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Zákonodárce v důvodové pokračovat ve čtení...

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem

Soudní spory, v nichž se spoluvlastníci domáhají zrušení a vypořádání jejich spoluvlastnických vztahů k určitému majetku, se v praxi vyskytují poměrně často. Jelikož jsou přitom tyto spory v určitých ohledech pokračovat ve čtení...

Domluvte si se mnou schůzku. Kontakt