Jsem soudním znalcem a zabývám se oceňováním nemovitostí na území celé České republiky.

Kvalifikace

V roce 1994 jsem absolvovala Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební. V roce 1999 jsem absolvovala postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Soudním znalcem jsem byla jmenována dne 7. 3. 2000, a to pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a jsem zapsána u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. Spr 1296/2000.

V rámci své praxe absolvuji každoročně školení, semináře a vědecké konference.

Od roku 2001 jsem členem Komory soudních znalců České republiky.

Komora soudních znalců ČR sdružuje soudní znalce a prosazuje a obhajuje jejich profesní zájmy ve vztahu k státním orgánům a ostatním právním subjektům a současně umožňuje neustále udržovat krok s novými trendy v oboru znalecké činnosti.

Od roku 2008 do roku 2020 jsem působila jako člen republikového představenstva Komory soudních znalců ČR a byla jsem předsedou sekce Severní Morava, obor stavebnictví.

Domluvte si se mnou schůzku. Kontakt