Jakým způsobem je možné vyloučit někoho z dědictví?

V dědickém řízení jsou dvě varianty kdy se dědí ze zákona nebo ze závěti. Pokud nedojde k vydědění mají vždy nárok dědické skupiny dle zákona tzn. děti a manžel/manželka. Teprve pokud není možné tento nárok uplatnit připadají na řadu další účastníci.

Pokud však chce někoho z této dědické skupiny vyloučit je to možné u partnera pouhým uvedením, že nechcete aby dědil. U potomků je to složitější. 

Děti zůstavitele, kteří mají status tzv. nepominutelných dědiců musí dostat alespoň občanským zákonníkem stanovený díl.  Mohou být z dědictví vyloučeny prohlášením zůstavitele o vydědění.  V tomto případě je však nutné uvést důvody stanovené zákonem § 1646, 1647 např. že dědic neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi, neprojevoval o něj / ji opravdový zájem, byl odsouzen za trestný čin nebo vede trvale nezřízený život, je zadlužen a počíná si marnotratně, což je třeba vše prokázat.

Manžela nebo manželku lze vyloučit tzv. negativní závětí a to tak, že zůstavitel odkáže majetek jiné osobě.

Pokud budete mít otázky, rádi vám poradíme 🙂 Neváhejte a kontaktujte nás.

 

Jana Machová

 

Domluvte si se mnou schůzku. Kontakt