Jaká jsou rizika, při pronájmu nebytových prostor k účelu bydlení?

Od účinnosti současného občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), došlo oproti koncepci pojmu „byt“, jak ji známe z dřívější právní úpravy obsažené v zákoně pokračovat ve čtení...

Náhrada nemajetkové újmy způsobené černou stavbou

Černá stavba porušuje nejen stavebněprávní předpisy, ale často zasahuje i do práv souseda. Stavebník ji ostatně realizuje „načerno“ v očekávání, že by pro ni mimo jiné z těchto důvodů nezískal pokračovat ve čtení...

Jak probíhá řízení o pozůstalosti (dědické řízení)

Život člověka končí smrtí, ale jeho majetková a jiná práva přechází na jiné osoby. K jejich vypořádání slouží řízení o pozůstalosti. Zjistěte, jak to probíhá a jaké máte práva a pokračovat ve čtení...

Jaké povinnosti máte jako vlastník bytové jednotky vůči správci domu?

Vlastnictví jednotky neznamená jen neomezené právní panství nad ní, nese s sebou totiž i povinnosti vůči ostatním vlastníkům. Víte, jaká oprávnění má osoba odpovědná za správu domu, nejčastěji společenství vlastníků pokračovat ve čtení...

Domluvte si se mnou schůzku. Kontakt