Oceňování nemovitostí

Znalecké posudky

Převody nemovitostí

Smlouvy

Ing. Jana Machová

SOUDNÍ ZNALEC PRO OBOR EKONOMIKA, ODVĚTVÍ CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ, SE SÍDLEM V OSTRAVĚ.

 

Jsem soudním znalcem a zabývám se oceňováním nemovitostí.

Vyhotovuji znalecké posudky pro soudy, státní orgány, právnické i fyzické osoby a pro občany.

Provádím ocenění rodinných domů, chat, chalup, rekreačních domků, bytů, nebytových prostor, garáží, budov, hal, pozemků a věcných břemen.

Jsem také zařazena v seznamu spolupracujících odhadců nemovitostí pro segmenty v rámci skupiny ČSOB (odhady pro klienty ČSOB, Českomoravské stavební spořitelny a Hypoteční banky).

Oceňování provádím pro dědická řízení, převody nemovitostí, exekuce, insolvenční řízení, vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo SJM.

Zpracovávám znalecké posudky a odborná vyjádření pro čerpání financí z dotačních programů.

Jako další služby provádím zpracování smluv – kupní, darovací, směnné, zřízení věcných břemen – včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Dále provádím zápisy staveb do katastru nemovitostí, dodatečná dědická řízení apod.

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Ing. Jana Machová

Alšova 522/13
708 00 Ostrava – Poruba

Č.ú.: 27-2489420287/0100 (KB)

IČ: 69615632
DIČ: CZ6762010640

Vyhotovení znaleckých posudků

 • pro soudy
 • pro státní orgány
 • pro právnické i fyzické osoby
 • pro občany
 • pro čerpání financí z dotačních programů

Účel ocenění

 • dědická řízení
 • převody nemovitostí
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů
 • stanovení ceny nemovitostí pro účely ocenění podniku

Stanovení cen podle účelu ocenění

 • cena podle cenového předpisu
 • cena tržní (obvyklá)

Předmět ocenění

 • rodinné domy
 • chaty, chalupy, rekreační domky
 • byty a nebytové prostory
 • garáže
 • budovy, haly
 • pozemky
 • věcná břemena

Další služby

 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcných břemen
 • zrušení podílového spoluvlastnictví a SJM
 • návrhy na vklad do katastru nemovitostí
 • zápisy staveb do katastru nemovitostí
 • dodatečná dědická řízení
 • vymezení bytových a nebytových jednotek
 • geometrické plány

Reference


Domluvte si se mnou schůzku. Kontakt